St. Cecilia ontvangt gift voor Jubileumweekend van VSB fonds en Qbusfonds


  •   vrijdag 5 juli 2019

St. Cecilia bedankt het VSBfonds voor haar bijdrage voor de A-Mee-Zing 100 Party en het Qbusfonds voor haar bijdrage voor het muziektheater Cielke maakt muziek!

VSBfonds
De muziekvereniging heeft van het VSBfonds een donatie mogen ontvangen voor het jubileumevenement van zaterdag 6 juli. 
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Voor meer informatie over het VSB-fonds bekijk dan de website: https://www.vsbfonds.nl
Qbusfonds
De muziekvereniging heeft van het Qbusfonds een donatie mogen ontvangen voor het jubileumevenement van zondag 7 juli. Qbusfonds is een stichting tot steun en stimulering van sociaal, cultureel en educatief werk voor jongeren in de bollenstreek. De Stichting is er ook voor financiële ondersteuning binnen het jongerenwerk waarin niet door een overheid wordt voorzien. Zo doen de leerlingen van St. Cecilia ook mee aan dit muzikale spektakel. 
Meer weten over Stichting Qbusfonds? Bekijk de website via www.qbusfonds.nl
 
Share our website