Mooie uitvoering van Leerlingenorkest St Cecilia op Sastival


  •   maandag 7 november 2022

Zaterdag 5 november nam het Leerlingenorkest van St Cecilia deel aan het Sastival in Noordwijkerhout. Het Sastival is een festival voor jeugdorkesten met als doel ervaring op te doen met het spelen op een podium en het samenspel tussen de orkestleden te bevorderen. Elk orkest mag 20 minuten optreden en zelf de muziek daarvoor selecteren die passend is bij het niveau van de muzikanten. Er wordt opgetreden in blokken van 3 orkesten, zodat elk orkest ook andere orkesten beluistert en zelf optreedt voor een volle zaal. Een vakkundige jury beoordeelt alle orkesten en brengt voor elk orkest een rapport uit met goede punten en opbouwende kritiek.

Uitvoering
Het leerlingenorkest van St Cecilia was in het eerste blok aan de beurt. Onder leiding van dirigent Paul Martens bracht het leerlingenorkest meteen een goede opening ten gehore. “Time for Boogie” van Fons van Gorp werd met volle inzet ten gehore gebracht. Ook de jury was te spreken over deze uitvoering: ze vonden het van begin tot eind strak onder elkaar staan. Als tweede stuk was het te beoordelen werk “Dynamic Overture” van Alan Robinson aan de beurt. Hierover schreef de jury, dat de klank mooi overeind bleef tijdens het hele stuk. Verder vond de jury, dat de accentuatie hier en daar wat markanter kon en de ritmes nog iets gelijker. Ze vonden de dynamische contrasten goed, maar ook dat dit nog groter mocht uitpakken. Als laatste werd “Girl” van Anouk gespeeld. Hierover was de jury ook positief: “swingt lekker”. De altsaxen ontvingen van de jury een compliment voor hun spel in “Girl”. Al met al vond de jury St Cecilia een mooi bezet jeugdorkest, dat veel vertrouwen voor de toekomst geeft en een mooie klank heeft.

Derde plaats
Nadat alle 12 deelnemende orkesten hun muziek ten gehore hadden gebracht, was aan het eind van de middag - na rijp beraad van de jury - de prijsuitreiking. Het Leerlingenorkest van St Cecilia behaalde de gedeelde derde plaats in de categorie van startende jeugdorkesten. Een heel mooi resultaat waar alle orkestleden en hun dirigent trots op mogen zijn.

Afscheid
Ook de vele fans van het Leerlingenorkest die aanwezig waren, toonden zich enthousiast over de uitvoering. Veel waren het erover eens, dat het Leerlingenorkest een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt in een jaar tijd. En dat terwijl ongeveer 1/3 van de leerlingen pas sinds de zomer meespeelt. Deze vooruitgang is natuurlijk voor een groot deel te danken aan dirigent Paul Martens. Hij stond sinds vorig jaar vlak voor het Sastival op de bok en heeft het leerlingenorkest met veel enthousiasme ruim een jaar geleid. De uitvoering op het Sastival was ook het (geplande) afscheid van Paul als dirigent. Hij werd in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet. Vanaf de eerstvolgende repetitie zal het Leerlingenorkest onder leiding staan van de nieuwe dirigent Dick Hesselink.


 
Share our website