Een muzikale Palmpasenoptocht


  •   zondag 2 april 2023

Op zondag 2 april konden veel Voorhouters genieten van de traditionele kleurige Palmpasenoptocht door de dorpskern heen. Ook drumfanfare St. Cecilia was weer actief tijdens de optocht en zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Drumfanfare St. Cecilia bracht een kort bezoek aan de Bartholomeuskerk om de kinderen op te halen die deelnamen aan de optocht. Direct na afloop van de Palmpasenviering werd door de muzikanten in een lange sliert door de kerk gemarcheerd, tot groot plezier van de vele aanwezige kinderen.

Daarna begon de optocht, die natuurlijk niet compleet zou zijn zonder de prachtige, zelfgemaakte Palmpasen-stokken, bedoeld voor zieke, eenzame en oudere dorpsgenoten. Allereerst werd nog even stilgestaan bij woonzorgcentrum Herenstaete. Tijdens deze zonnige zondag konden de senioren genieten van een kort optreden van St. Cecilia. Daarna werd er een vrolijke muzikale rondtocht gemaakt door de oude dorpskern.

Tijdens deze zondag liepen er bij de drumfanfare van St. Cecilia ook twee nieuwe muzikanten voor de eerste keer mee: Briek de Ridder en Noud Jonker. Hopelijk liggen er voor hen nog vele mooie optredens in het verschiet.
Share our website