Bestuurswissel


  •   vrijdag 26 april 2024

Er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden bij St. Cecilia. Na 10 jaar heeft Marcel Floor zijn voorzittersrol overgedragen aan André van Noort en heeft Joke de Koning na 7 jaar haar penningmeesterschap overgedragen aan Jaap van der Geer. We bedanken Marcel en Joke voor hun inzet en wensen André en Jaap veel succes en plezier in het bestuur!
Share our website